با توجه به اهمیت مباحث مالی و مدیریتی در تصمیم گیری مدیران برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه پایدار، این موسسه با هدف ارانه خدمات مشاوره در زمینه مالی و مدیریتی، حسابداری مدیریت، حسابداری، حسابرسی داخلی، مدیریت سازمان و بهبود برند سازمانی و همچنین ارتقاء سطح دانش علاقه مندان در زمینه های مالی و مدیریتی با همکاری آموزشگاهها و موسسات در هشتم تیر ماه سال ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با شماره ثبت ۳۶۲۶۷ به ثبت رسید.